schodzić, wysiadaćלרדתי.ר.דSprawdź w słowniku!
laredetpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniיורדיורדתירדתיארד 
joredjoredetjaradtiered
ataירדתתרדרד
jaradtateredred
atירדתתרדירדי
jaradt, jaradetterdiredi
huירדירד 
jaradjered
hiירדהתרד 
jardatered
 
anachnuיורדיםיורדותירדנונרד 
jordimjordotjaradnunered
atemירדתםתרדורדו
jaradtemterduredu
atenירדתן
jaradten
hemירדוירדו 
jardujerdu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl