kłaść, położyć (kogoś)להשכיבש.כ.בSprawdź w słowniku!
lehaszkiwhif'il
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמשכיבמשכיבההשכבתיאשכיב 
maszkiwmaszkiwahiszkawtiaszkiw
ataהשכבתתשכיבהשכב
hiszkawtataszkiwhaszkew
atהשכבתתשכיביהשכיבי
hiszkawttaszkiwihaszkiwi
huהשכיבישכיב 
hiszkiwjaszkiw
hiהשכיבהתשכיב 
hiszkiwataszkiw
 
anachnuמשכיביםמשכיבותהשכבנונשכיב 
maszkiwimmaszkiwothiszkawnunaszkiw
atemהשכבתםתשכיבוהשכיבו
hiszkawtemtaszkiwuhaszkiwu
atenהשכבתן
hiszkawten
hemהשכיבוישכיבו 
hiszkiwujaszkiwu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl