kłaść się, położyć sięלהישכבש.כ.בSprawdź w słowniku!
lehiszachewnif'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniנשכבנשכבתנשכבתיאשכב 
niszkawniszkewetniszkawtieszachew
ataנשכבתתישכבהישכב
niszkawtatiszachewhiszachew
atנשכבתתישכביהישכבי
niszkawttiszachwihiszachwi
huנשכביישכב 
niszkawjiszachew
hiנשכבהתישכב 
niszkewatiszachew
 
anachnuנשכביםנשכבותנשכבנונישכב 
niszkawimniszkawotniszkawnuniszachew
atemנשכבתםתישכבוהישכבו
niszkawtemtiszachwuhiszachwu
atenנשכבתן
niszkawten
hemנשכבויישכבו 
niszkewujiszachwu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl