odpoczywać, odpocząćלנוחנ.ו.חSprawdź w słowniku!
lanuachpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniנחנחהנחתיאנוח 
nachnachanachtianuach
ataנחתתנוחנוח
nachtatanuachnuach
atנחתתנוחינוחי
nachttanuchinuchi
huנחינוח 
nachjanuach
hiנחהתנוח 
nachatanuach
 
anachnuנחיםנחותנחנוננוח 
nachimnachotnachnunanuach
atemנחתםתנוחונוחו
nachtemtanuchunuchu
atenנחתן
nachten
hemנחוינוחו 
nachujanuchu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl