leżeć (o osobie)לשכבש.כ.בSprawdź w słowniku!
liszkawpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniשוכבשוכבתשכבתיאשכב 
szochewszochewetszachawtieszkaw
ataשכבתתשכבשכב
szachawtatiszkawszkaw, szchaw
atשכבתתשכבישכבי
szachawttiszkewiszichwi
huשכבישכב 
szachawjiszkaw
hiשכבהתשכב 
szachwatiszkaw
 
anachnuשוכביםשוכבותשכבנונשכב 
szochwimszochwotszachawnuniszkaw
atemשכבתםתשכבושכבו
szachawtemtiszkewuszichwu
atenשכבתן
szachawten
hemשכבוישכבו 
szachwujiszkewu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl