pływać, płynąćלשחותש.ח.הSprawdź w słowniku!
lischotpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniשוחהשוחהשחיתיאשחה 
sochesochasachitiesche
ataשחיתתשחהשחה
sachitatischesche
atשחיתתשחישחי
sachittischischi
huשחהישחה 
sachajische
hiשחתהתשחה 
sachtatische
 
anachnuשוחיםשוחותשחינונשחה 
sochimsochotsachinunische
atemשחיתםתשחושחו
sachitemtischuschu
atenשחיתן
sachiten
hemשחוישחו 
sachujischu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl