skakać, skoczyćלקפוץק.פ.ץSprawdź w słowniku!
likpoc, likfocpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniקופץקופצתקפצתיאקפוץ 
kofeckofecetkafactiekfoc, ekpoc
ataקפצתתקפוץקפוץ
kafactatikpockfoc
atקפצתתקפציקפצי
kafacttikpecikifci
huקפץיקפוץ 
kafacjikpoc
hiקפצהתקפוץ 
kafcatikpoc
 
anachnuקופציםקופצותקפצנונקפוץ 
kofcimkofcotkafacnunikpoc
atemקפצתםתקפצוקפצו
kafactemtikpecukifcu
atenקפצתן
kafacten
hemקפצויקפצו 
kafcujikpecu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl