opłakiwaćלבכותב.כ.הSprawdź w słowniku!
lewakotpi'el
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמבכהמבכהביכיתיאבכה 
mewakemewakabikitiawake
ataביכיתתבכהבכה
bikitatewakebake
atביכיתתבכיבכי
bikittewakibaki
huביכהיבכה 
bikajewake
hiביכתהתבכה 
biktatewake
 
anachnuמבכיםמבכותביכינונבכה 
mewakimmewakotbikinunewake
atemביכיתםתבכובכו
bikitemtewakubaku
atenביכיתן
bikiten
hemביכויבכו 
bikujewaku
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl