płakaćלבכותב.כ.הSprawdź w słowniku!
liwkotpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniבוכהבוכהבכיתיאבכה 
bochebochabachitiewke
ataבכיתתבכהבכה
bachitatiwkebche
atבכיתתבכיבכי
bachittiwkibchi
huבכהיבכה 
bachajiwke
hiבכתהתבכה 
bachtatiwke
 
anachnuבוכיםבוכותבכינונבכה 
bochimbochotbachinuniwke
atemבכיתםתבכובכו
bachitemtiwkubchu
atenבכיתן
bachiten
hemבכויבכו 
bachujiwku
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl