szukaćלחפשח.פ.שSprawdź w słowniku!
lechapespi'el
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniמחפשמחפשתחיפשתיאחפש 
mechapesmechapesetchipastiachapes
ataחיפשתתחפשחפש
chipastatechapeschapes
atחיפשתתחפשיחפשי
chipasttechapsichapsi
huחיפשיחפש 
chipesjechapes
hiחיפשהתחפש 
chipsatechapes
 
anachnuמחפשיםמחפשותחיפשנונחפש 
mechapsimmechapsotchipasnunechapes
atemחיפשתםתחפשוחפשו
chipastemtechapsuchapsu
atenחיפשתן
chipasten
hemחיפשויחפשו 
chipsujechapsu
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl