powiedzieć, mówićלומרא.מ.רSprawdź w słowniku!
lomarpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniאומראומרתאמרתיאומר 
omeromeretamartiomar
ataאמרתתאמראמור
amartatomaremor
atאמרתתאמריאמרי
amarttomriimri
huאמריאמר 
amarjomar
hiאמרהתאמר 
amratomar
 
anachnuאומריםאומרותאמרנונאמר 
omrimomrotamarnunomar
atemאמרתםתאמרואמרו
amartemtomruimru
atenאמרתן
amarten
hemאמרויאמרו 
amrujomru
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl