słyszeć, słuchaćלשמועש.מ.עSprawdź w słowniku!
liszmoapa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniשומעשומעתשמעתיאשמע 
szomeaszoma'atszama'tieszma
ataשמעתתשמעשמע
szama'tatiszmaszma
atשמעתתשמעישמעי
szama'ttiszme'iszim'i
huשמעישמע 
szamajiszma
hiשמעהתשמע 
szam'atiszma
 
anachnuשומעיםשומעותשמענונשמע 
szom'imszom'otszama'nuniszma
atemשמעתםתשמעושמעו
szama'temtiszme'uszim'u
atenשמעתן
szama'ten
hemשמעוישמעו 
szam'ujiszme'u
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl