zamykać, zamknąćלסגורס.ג.רSprawdź w słowniku!
lisgorpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniסוגרסוגרתסגרתיאסגור 
sogersogeretsagartiesgor
ataסגרתתסגורסגור
sagartatisgorsgor
atסגרתתסגריסגרי
sagarttisgerisigri
huסגריסגור 
sagarjisgor
hiסגרהתסגור 
sagratisgor
 
anachnuסוגריםסוגרותסגרנונסגור 
sogrimsogrotsagarnunisgor
atemסגרתםתסגרוסגרו
sagartemtisgerusigru
atenסגרתן
sagarten
hemסגרויסגרו 
sagrujisgeru
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl