przychodzić, przyjeżdzać, przybywaćלבואב.ו.אSprawdź w słowniku!
lawopa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniבאבאהבאתיאבוא 
baba'abatiawo
ataבאתתבואבוא
batatawobo
atבאתתבואיבואי
battawo'ibo'i
huבאיבוא 
bajawo
hiבאהתבוא 
ba'atawo
 
anachnuבאיםבאותבאנונבוא 
ba'imba'otbanunawo
atemבאתםתבואובואו
batemtawo'ubo'u
atenבאתן
baten
hemבאויבואו 
ba'ujawo'u
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl