wiedzieć, umieć, potrafićלדעתי.ד.עSprawdź w słowniku!
lada'atpa'al
osoba czas teraźniejszy  czas przeszły   czas przyszły    rozkaz  
 
aniיודעיודעתידעתיאדע 
jodeajoda'atjada'tieda
ataידעתתדעדע
jada'tatedada
atידעתתדעידעי
jada'tted'ide'i
huידעידע 
jadajeda
hiידעהתדע 
jad'ateda
 
anachnuיודעיםיודעותידענונדע 
jod'imjod'otjada'nuneda
atemידעתםתדעודעו
jada'temted'ude'u
atenידעתן
jada'ten
hemידעוידעו 
jad'ujed'u
hen bot

comments powered by Disqus

Jeśli masz pytania lub uwagi - napisz: iwrit@iwrit.pl